Dessa Allmänna Bokningsvillkor (de ”Allmänna villkoren”), tillsammans med den information som anges i den bokningsbekräftelse som du har erhållit per e-post (”Bokningsbekräftelsen”) utgör de villkor under vilka Wivienda samtycker till att tillhandahålla Tjänsterna till dig genom Webbplatsen (se definierade begrepp nedan).

Dessa Allmänna villkor, Bokningsbekräftelsen och de Särskilda villkor som aktuell Leverantör tillämpar, utgör också de villkor under vilka Leverantörerna samtycker till att tillhandahålla Tjänsterna till dig.

Tjänsterna som tillhandahålls av Wivienda kan endast användas av Kunder som har läst de Allmänna villkoren och godkänt dem förbehållslöst genom att markera rutan för detta. Du kan inte fortsätta med bokningen utan att ha godkänt villkoren. Kunden förbinder sig att uppfylla de åtaganden som anges i dessa Allmänna villkor. Avtalet mellan Kunden och Wivienda träder i kraft så snart Wivienda har tillhandahållit Bokningsbekräftelsen till Kunden via e-post.

Kunder bör spara och/eller skriva ut en kopia av dessa Allmänna villkor som framtida referens när en bokning genomförs.